از آغاز میدانستم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از آغاز می دانستم

که دیدار

فقط با جدایی به پایان میرسد

با این همه ، بامداد ناگزیر را از یاد بردم

و خود را تسلیم تو کردم.

 

                                                   فوجی وارا نوتئیکا

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید